دانش و فناوری
کد خبر : 10205
دوشنبه - 13 اردیبهشت 1400 - 17:27

اتهام‌زنی اندیشکده افراطی انگلیس به ایران

یک اندیشکده انگلیسی که از مراکز تجمع نومحافظه کاران آمریکایی و انگلیسی است، ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات هفته آینده مجلس اسکاتلند، متهم کرد.

یک اندیشکده انگلیسی که از مراکز تجمع نومحافظه کاران آمریکایی و انگلیسی است، ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات هفته آینده مجلس اسکاتلند، متهم کرد.