دانش و فناوری
کد خبر : 10101
یکشنبه - 12 اردیبهشت 1400 - 09:28

قطع برق کابل بر اثر آتش سوزی

آتش سوزی گسترده دیشب در شمال شهر‌ کابل برق بیشتر نقاط پایتخت افغانستان را قطع کرد.

آتش سوزی گسترده دیشب در شمال شهر‌ کابل برق بیشتر نقاط پایتخت افغانستان را قطع کرد.