این انفجار بعدازظهر امروز –دوشنبه- و در نتیجه اصابت گلوله خمپاره‌ به نزدیکی یک مدرسه‌ روی داده است.