منابع خبری از برجاماندن ۹ کشته و ۷ زخمی درپی ریزش کوه در شمال غربی چین خبر دادند.