در پی وقوع تیراندازی در ایالت رودآیلند آمریکا، دست کم ۹ نفر زخمی شدند.