به دلیل تهدید حملات گروه‌های تکفیری، دولت توگو در مناطق شمالی این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد.