دادستانی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه خواستار محکوم شدن شش اسیر فراری از زندان امنیتی جلبوع به هفت سال حبس شد.