یکی از ادارات پلیس سومالی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که دست کم ۶ کشته در پی داشت.