تشکیلات موسوم به نیرو‌های دفاع مردمی (پ. ک. ک) در اقلیم کردستان عراق از کشته شدن ۵ نفر از نیرو‌های ارتش ترکیه طی عملیات نیرو‌های آن در مناطق متینا خبر داد.