شورای عالی مسلمانان آلمان و شماری از نهادهای مدنی وابسته به اتحادیه «ائتلاف علیه نفرت»، طیف‌های مختلف جامعه آلمان را به مشارکت در فعالیت‌های هفته ملی مقابله با پدیده خصومت و دشمنی علیه مسلمانان در آلمان دعوت کردند.