سازمان امنیت فدرال روسیه (ف. اس. ب) از دستگیری ۴۵ تولید کننده غیرقانونی سلاح در این کشور خبر داد.