فرماندهی تروریست های ارتش آمریکا در منطقه در بیانیه ای اعلام کرد که تا کنون بین ۳۰ الی ۴۴ درصد از خروج نظامیان این کشور از افغانستان تکمیل شده است.