باشگاه اسرای فلسطینی شنبه شب اعلام کرد که ۴۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در حمایت از اسرای اعتصاب کننده، اعتصاب غذا کردند.