منبعی در ارتش سوریه از حمله عناصر ترورریستی مستقر در مناطق تحت اشغال آمریکا به نیرو‌های ارتش سوریه خبر داد.