رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق گفت، تاکنون حدود سه میلیون زائر خارجی از گذرگاه‌های مرزی وارد عراق شده‌اند.