جاکوب زولچیک در ماه نوامبر در یک پست فیسبوکی از «آندری دودا» رئیس‌جمهور لهستان، انتقاد کرده و او را را «احمق» خوانده بود حالا در انتظار ۳ سال زندان است.