“سوء استفاده از قدرت” در فرانسه کنار دیگر اتهامات در سخت‌گیرانه‌ترین حالت می‌تواند مجازات ۱۰ سال حبس و جریمه یک میلیون یورویی (۱.۲ میلیون دلاری) به همراه داشته باشد.