منابع خبری پنجشنبه شب از ربوده شدن ۳۸ شهروند مصری در غرب لیبی خبر دادند.