دو نفر از سرمایه‌داران بزرگ کره جنوبی متعهد شده‌اند که نیمی از دارایی‌های خود را ببخشند.