منابع خبری از دو حمله به کاروان لجستیک ائتلاف آمریکا در عراق ظرف یک ساعت خبر دادند.