دو کشور ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مجموع ۴۴ درصد از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا را در اختیار دارند.