رئیس جمهور ۶۸ ساله سابق که از بهار سال ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برد این تخلفات را رد کرده است.