تعداد کشته شدگان به احتمال زیاد در ساعت های آتی بالاتر می‌رود. تا کنون ۳۴ نفر زخمی تحت درمان قرار دارند که تعدادی از آنها دچار سوختگی شدید هستند.