انفجار مین باقیمانده از تروریست‌ها در استان حماه سوریه با کشته شدن ۱۸ نفر همراه شد.