مراکز رسمی ۱۶ کشور اسلامی امروز پنجشنبه را روز اول ماه شوال و عید سعید فطر اعلام کردند.