دست کم ۱۳ نفر شامل هفت کودک اوایل صبح روز چهارشنبه در آتش سوزی در یک مجتمع در فیلادلفیا کشته شدند.