گروه‌های مقاومت فلسطین در پاسخ به شهادت اعضای ارشد خود، بیش از صد راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی روانه کردند.