براساس یک بررسی جدید، حدود ۱۱ میلیون نفر یعنی ۲۰ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال فرانسه احساس تنهایی می‌کنند.