منابع خبری در پاراگوئه از وقوع تظاهرات و وقوع درگیری شدید میان معترضین و نیرو‌های امنیتی این کشور خبر دادند.