مجله آمریکایی فارن پالسی که هر ساله ۱۰ منازعه و درگیری احتمالی سال جدید میلادی را منتشر می‌کند، با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۱۰ منازعه عمده و احتمالی این سال مطرح کرده است. در این گزارش، به تعدادی از نقاط درگیری که احتمالا شاهد جنگ‌های منطقه‌ای و درگیری‌ها باشند، اشاره شده است.