منابع آمریکایی از زخمی شدن شماری بر اثر تیراندازی در ایالت آرکانزاس این کشور خبر دادند.