پلیس چین اعلام کرد به دنبال یک اقدام خرابکارانه و استفاده از مواد منفجره در جنوب چین، دستکم ۹ کشته و زخمی بر جای ماند.