منابع خبری افغانستان اعلام کردند «احمدالله مخلص» فرمانده لشکر کابل شده است. تاکنون طالبان درباره کشته شدن این فرمانده ارشد خود اظهار نظری نکرده است.