منابع محلی از کشته شدن یکی از سرکرده‌های ارشد داعش در جنوب سوریه خبر دادند.