برای نخستین بار در سوریه یک زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.