یک زن به عنوان رییس ستاد برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو انتخاب شد.