زنی بنام «لیلی بن خلیفه» با ثبت نام در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیبی قرار گرفت.