برای اولین بار در لیبی یک زن برای تصدی مقام نخست‌وزیری این کشور نامزد شد.