طبق آمار‌های وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند تلفات روزانه کرونا در هند حدود یک درصد مبتلایان است.