بالاخره یک جزیره کوچک در دل اقیانوس به آنچه دانشمندان ایمنی گله‌ای یا ایمنی جمعی نام گذاشته‌اند رسید.