سی ان ان اعلام کرد در اردن مردم از مرگ هموطنان خود به علت کمبود کپسول‌های اکسیژن در مراکز بیمارستانی و درمانی به خشم آمده اند.