پلیس محلی عراق از ترور یکی از مسئولان «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری در شرق بغداد، خبر داد.