وزیر دفاع یونان گفت کشورش در سال ۲۰۲۰ سه بار تا آستانه درگیری نظامی با ترکیه پیش رفته است.