یونان از بازگشایی سفارتخانه خود در پایتخت لیبی خبر داد.