نخست وزیر یونان روز پنجشنبه گفت که درخواستی به آمریکا ارسال کرده مبنی بر خرید یک اسکادران از جت های جنگنده اف-۳۵ . این اقدام بخشی از تلاش های یونان برای تقویت قابلیت های دفاعی خود در بحبوحه ادامه تنش ها با همسایه شرقی اش، ترکیه، برداشت می شود.