بشر در سال ۱۹۶۹ میلادی برای اولین بار بر روی کره ماه فرود آمد و در همان روزی که آرمسترانگ بر روی ماه قدم گذاشت، پیامی از چندین رهبر در دنیا به ماه فرستاده شد.