رئیس کمیته ملی امور اسرا در دولت نجات ملی یمن از یادداشت اعتراض آمیز به سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی پیرامون اعدام ۱۰ اسیر یمنی توسط مزدوران سعودی خبر داد.