طبق آخرین نظرسنجی در فلسطین اشغالی، بعد از عملیات «سپیده دم» و جنگ سه روزه غزه، میزان رضایت شهرک‌نشینان از عملکرد «یائیر لاپید» نخست‌وزیر اسرائیل بیشتر شده است.