آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در سخنرانی خود در اجلاس مجازی جهانی اقتصاد به رهبران جهانی و تجاری گفت که “همبستگی جهانی در عمل وجود ندارد. “