آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که با وجود دستیابی به توافق در نشست آب و هوایی سازمان ملل درگلاسگو فاجعه اقلیمی همچنان پابرجاست.